Genel

Çalışma Bulguları Karaciğerin Palmitik Asit Oluşturduğunu ve Beyin Sağlığını Koruduğunu Gösteriyor

Anne sütü ,et ve süt ürünlerinde yaygın yağlardan biri olan palmitik asit karaciğerde üretilip beyin fonksiyonlarını geliştirmek üzere beyne gönderiliyor. Bu durum, palmitik asidin beyin sağlığı üzerindeki etkisini vurgulamakta. Ancak, artan maliyetlerden dolayı bebek mamalarında palmitik asit miktarının düşürülmesi planlanmakta bu durum bebeklerin sağlıklı gelişmelerini etkileyebileceğini ön görmekte.

Çalışmada diyetle alınan palmitik asit miktarındaki eksikliklerin, farelerde herhangi bir eksiklikle sonuçlanmadığını tam tersi olarak karaciğerde üretilen palmitik asit miktarında artış göstermesiyle yeterli olman miktarın karaciğer tarafından tamamlandığı gözlemlenmiştir. Palmitik asit, sinir bağlantılarını koruyan ve hücre sinyalini teşvik ederken iltihabı düzenleyen moleküllerin öncüsü olarak görev yapan miyelin kılıfının yapısına ve işlevine katkıda bulunur.

İlk çalışma yazarı ve doktora öğrencisi Mackenize Smith, basın bülteninde “Formüldeki seviyeleri düşürmemiz mümkündür, bu da olumlu bir ekolojik etkiye sahip olabilir, ancak potansiyel sağlık etkilerini henüz bilmiyoruz” dedi. “Karaciğer bu kadar çok ürettiğinde davranış veya gelişim üzerinde bir etkisi var mı? Karaciğer için olumsuz etkiler olabilir mi?”

Diğer yazar Smith’e göre, diyetlerinde daha az miktarda palmitik asit alan farelerde, bazı formül kullanan üreticilere göre daha yüksek yağ seviyeleri vardı. Ayrıca yazarlara göre tutarsızlıklar, insan popülasyonlarında yapılan araştırmaların yanı sıra ek klinik öncesi çalışmalara olan ihtiyacı da vurguluyor.

Sonuç olarak, palmitik asit üretimi vücutta karaciğerde dominant bir şekilde sağlanıyor. Palmitik asitin üretimi besiler yoluyla alınan miktara göre değişiklik göstermekte. Besin üreticilerinin yiyeceklerdeki palmitik asit miktarını düşürmek istemelerinin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açıp açamayacağı tam olarak bilinmemekte.Çalışma Bulguları Karaciğerin Palmitik Asit Oluşturduğunu ve Beyin Sağlığını Koruduğunu Gösteriyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir